Expositie 'IBA Studentenplannen'
9 oktober t/m 1 november '15

Expositie met werk van studenten afstudeeratelier 'Studio Parkstad' van de TU Eindhoven en studenten Academie van Bouwkunst Maastricht in kader van de Future Urban Regions City Oost Heerlen
• meer infoIBA foto expositie 'MUTATIONS'
7 november t/m 29 november '15
• meer info


>> agenda

kuS is ook te volgen op Facebook
Vriendjes worden? • naar Facebook

kuS mailing
Wilt u tijdig op de hoogte worden gesteld van onze openingen, activiteiten en laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze e-mailing: • aanmeldenIBA foto expositie 'MUTATIONS'
Expositie: 7 t/m 29 november
Opening: vrijdag 6 november om 20:00 uurBusreis: IBA foto expeditie langs 'MUTATION' locaties op zondag 4 oktober.

kuS - Kunstencentrum Signe organiseert in zijn rol van werkhuis IBA Parkstad:
Fotosafari naar 'Mutaties Parkstad Noord'
Vertrek: 4 oktober om 12.00 uur vanaf kuS, Willemstraat 91a Heerlen


Op 20 september 2015 is tijdens de expositie IBA meets IBA, te zien in Schunck Glaspaleis te Heerlen, het handboek IBA uitgebracht. Dit handboek is een verzamelraam, een breed kader waarin observaties opgenomen zijn om zowel problemen als kansen voor de regio te formuleren. De observaties hebben als doel oppervlakkige en vruchteloze ontwerppraktijken te voorkomen en te voorzien in een plan van aanpak voor de problematieken van Parkstad.
Het boek geeft een analyse van de streek en behandelt plekken die exemplarisch zijn voor hoe het op plekken fout is gegaan. Desoriëntatie en verloedering zijn present op plaatsen die door sloop of herstructurering van wegen of andersoortige ingrepen hun identiteit en ordening hebben verloren.

Zoom in op Parkstad
Dieper ingezoomd worden kritieke gebieden zichtbaar die veel veranderingen - mutaties - hebben ondergaan, maar nog geen balans gevonden hebben. Wij gaan deze plekken vastleggen in hun huidige hoedanigheid in navolging van onze eerste fotosafari Bergen van Steen.
We onderscheiden een drietal gebieden die we de komende tijd een voor een zullen bezoeken, te weten:

PARKSTAD NOORD
Het Noorden van Parkstad met Hoensbroek en Brunssum worden gekenmerkt door de opkomst en de neergang van de mijnen. De ontmanteling van de mijnindustrie en de versnippering van dit gebied leidde tot verlies van identiteit en oriëntatie.PARKSTAD CENTRUM
Rondom het station, de voormalige mijnterreinen, de snelweg en de ringen vonden de meest ingrijpende transformaties plaats. Bestaande relaties in het stedelijk weefsel werden verbroken en gingen gepaard met een verlies van oriëntatie en identiteit.

PARKSTAD ZUID
De zuidkant van Parkstad met haar gunstige ligging ten opzichte van de snelweg bevat de hoogste concentratie aan bedrijventerreinen.
Ook wordt hier de invloed van de grens met Duitsland voelbaar - voor bedrijven een aantrekkelijke factor als vestigingslocatie.

Bekijk hier de PDF van het IBA BOOK 2015 'zoom in level'

We starten op 4 oktober om 12.00 uur met onze eerste safari met als bestemming: PARKSTAD NOORD.
Bekijk hier een PDF over de Noordflank Akerstraat - Kouvenderstraat te Hoensbroek


Ter kennisname
Zoals reeds eerder aangegeven wordt een selectie van de door jullie aangeleverde foto’s vanaf 6 november aanstaande getoond in de expositie te kuS en zullen de foto's op euregiodoc.eu worden getoond. Daar wij een directe link hebben naar de IBA Parkstad bestaat de mogelijkheid dat ook daar jullie foto te bewonderen zal zijn en tevens voor publicaties van een der eerder vernoemde partijen gebruikt mogen worden zonder kosten.

Wanneer U deelneemt aan de fotosafari gaat U met vorenstaande akkoord en specifiek dat partijen de foto’s zonder daarvoor aan U een vergoeding verschuldigd te zijn vrij mogen gebruiken.
Indien jullie de foto’s indienen bij kuS geven jullie aan dat jullie hiermee instemmen en jullie je medewerking aan het project Euregiodoc verlenen.

Deelname is gratis | Tevens wordt er voor drank en lunch gezorgd.
Regenkleding en goed schoeisel is vereist, we gaan tenslotte op safari!


AANLEVERSPECIFICATIES FOTO’S
afbeeldingen, aantallen en verzending

Inleveren tot en met 18 oktober!


  • De bestandsnaam altijd maken op basis van een vast stramien. Bestandsnamen worden handig opgebouwd uit vier initialen van de fotograaf, de opnamedatum in de volgorde: NAAM - jjjjmmdd - een vier-cijferig volgnummer en de bestandsextensie. Bijvoorbeeld: MVDB-20150222-1234.tif
  • Maak de foto's op de hoogst mogelijke resolutie die de camera aankan. Stuur steeds de bestanden op maximale resolutie door. Croppen kan, maar het aantal pixels niet handmatig verkleinen of vergroten. Kleurruimte Adobe RGB of sRGB, maximaal 50MB. TIFF met of zonder LZW compressie of JPG-bestand licht gecomprimeerd op 80 tot 100% (géén RAW bestanden inleveren!). Zet zwart-wit beelden om naar RGB.
  • Vul zo mogelijk de IPTC/bestandsinfo bij elk in te zenden beeld in: naam, adres en telefoonnummer,  opnamedatum en fotobijschrift conform de NIDF-norm (bekijk hier een PDF versie van deNIDF-norm201405). Lukt dit niet dan zullen wij de bestandsinfo aanvullen.
  • Maak één map met favoriete beelden (max. 10) met je initialen en volgnummer '1'. Maak een tweede map met de overige beelden (zoveel als je wilt binnen het redelijke) met je initialen en volgnummer '2', deze kunnen dan in een sequentie verwerkt worden.
  • Upload de mappen via wetransfer.com (klik in het wetransfer openingsscherm op 'Skip' om gratis tot 2GB te versturen) t.a.v. euregiodoc@gmail.com (LET OP: dit is een ander e-mailadres, in tegenstelling tot vorige mededelingen!). Je ontvangt een email als de upload geslaagd is en een ontvangstbevestiging als de bestanden door kuS gedownload zijn.
  • inleveren t/m 18 oktober
  • Opening: vrijdag 6 november 2015 om 20:00 uur (NB: neem vrienden en bekenden mee).


Organisatie
Mike Kramer
Josee van Steenbrugge
Jules Beckers
Rikkie Vreuls
Philip Driessen> terug naar bovenFoto's opening